Årsregnskab 2020
01. marts 2021

Tilfredsstillende resultat i GrønlandsBANKEN i et usædvanligt år

Overskud på kr. 130,9 mio., udlånsrekord og udbytte på kr. 45 mio. til aktionærerne er de økonomiske resultater i et helt usædvanligt år i GrønlandsBANKEN. Det fremgår af årsrapporten der blev godkendt i dag.

GrønlandsBANKEN havde ved indgangen til 2020 forventninger om et resultat før skat i intervallet kr. 120-140 mio. og i lyset af COVID-19 vurderer banken, at resultatet er tilfredsstillende.

Banken er tilfredse med at levere et robust resultat og noterer, at det er glædeligt, at man igen kan udlodde udbytte med kr. 25 pr. aktie.

Vækst i hele banken

GrønlandsBANKEN har lånt flere penge ud end nogen sinde før.

– Vi er ydmyge omkring den rolle vi har i samfundet og så er vi glade for, at vi sammen med vores kunder i hele landet er kommet godt igennem det første COVID-19 år og endda med en flot udlånsvækst, siger bankdirektør Martin Kviesgaard.

GrønlandsBANKENs udlån og garantier vokser med hele kr. 390 mio. til kr. 5.628 mio., hvilket er det højeste niveau i bankens historie. Udlån runder dermed en milepæl og er nu for første gang over kr. 4 mia.

Banken øger samtidig egenkapitalen til knapt kr. 1,2 mia. og solvensprocenten stiger til 23,5. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 11,6 %.   

Basisdrift på pænt niveau

Bankens basisdrift har været påvirket af det lave renteniveau, lavere udlånsmængde i en del af året og stigende omkostninger. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger falder fra kr. 148,9 mio. i 2019 til kr. 143,6 mio. i 2020.  

Det er en budgetteret forøgelse af medarbejderstaben, investeringer i pensionsområdet, IT- og compliance-omkostninger, der er årsagen til omkostningsstigningen.

- Faldet i basisdrift er et opmærksomhedspunkt, men vi mener vi kan forbedre det i 2021, siger Martin Kviesgaard.  

Begrænsede tab og nedskrivninger trods stor COVID-19 nedskrivning

Nedskrivninger og hensættelser på lån til kunderne er øget til kr. 12,8 mio. Det samlede nedskrivningsniveau er fortsat lavt, men dækker over en betydelig reservation til COVID-19 usikkerhed på knapt kr. 20 mio.

- De 20 mio. kroner er afsat, ud over det der er nedskrevet på individuelle kunder, så vi mener det er rimeligt forsigtigt. Langt de fleste erhvervskunder har det jo egentligt økonomisk godt og arbejdsløshed har heller ikke ramt vores kunder med udlån. Man må sige at Grønland og myndighederne har håndteret COVID-19-krisen ret godt. At vi har undgået nedlukning i stor stil er af stor værdi, udtaler Martin Kviesgaard.

Pandemien påvirker hele årsrapporten fra GrønlandsBANKEN.

- COVID-19 har påvirket på mange måder. I alt vil jeg vurdere at det har kostet os kr. 40-45 mio. i realiserede og urealiserede tab og omkostninger fordelt på udlånstab, engangsomkostninger, kursreguleringer og mindre aktivitet i en periode af året, siger Martin Kviesgaard.

Kursregulering af bankens værdipapirer falder fra kr. 9,6 mio. i 2019 til kr. 0,1 mio. i 2020.

Lav sigtbarhed i 2021

- Vi må erkende, at det er noget usikkert at vurdere på udviklingen i 2021. Jeg tror de fleste svinger mellem optimisme og pessimisme, når man kigger på udviklingen i hele verden. Heldigvis ser det jo godt ud i Grønland lige nu, men det påvirker stadig ex. priser på fisk, råstofefterforskningen og muligheden for at få turister til Grønland, siger Martin Kviesgaard.

På længere sigt forventer banken forøget aktivitet, som følge af bl.a. lufthavnsbyggerier, investeringer rettet mod turisme og en generel vækst i den private del af samfundsøkonomien.

- Vi er jo et spejl af samfundet. Når vores kunder har det godt, så smitter det af på bankens forretning. Umiddelbart vurderer vi, at der er størst sandsynlighed for at COVID-19-situationen bliver bedre i løbet af året, så vi er forsigtigt optimistiske på vores og vores kunders vegne, siger bankdirektøren.

GrønlandsBANKEN forventer stadig at tab og nedskrivninger på kundernes lån er på et lavt niveau og samtidig at kursreguleringer ikke giver store udsving.

Bankens forventning til 2021 er et resultat før skat på kr. 115-135 mio.

Årsregnskab 2020


Tilbage
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;