GrønlandsBANKENs værdier

Vision

Grønlands bedste virksomhed - til gavn for Grønland

Mission

GrønlandsBANKEN skaber værdi gennem rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle borgere i Grønland. Vi løfter samfundet ved at fremme finansiel forståelse, samarbejde med uddannelsessteder og erhvervslivet samt understøtte bæredygtige lokale initiativer og udvikling.

Værdier

Formålet med værdierne er at fremme den adfærd, der bidrager mest til, at GrønlandsBANKEN får succes. 
Mere konkret betyder det at vi vil bruge værdierne:

 • Når vi skal rekruttere nye ledere og medarbejdere for at sikre, at nye ansatte udviser den rigtige adfærd. 
 • Til at skabe klare forventninger omkring, hvilken adfærd man forventer af alle ansatte i banken 
 • I vores årlige strategiske medarbejderudviklingssamtaler, som afsæt for, at vi alle kan udvikle os og blive bedre. 

Værdierne bliver dermed en rettesnor for, hvordan vi agerer og ønsker at blive opfattet. Vi er:

 • Engagerede 
  Vores forretningsgrundlag bygger på et stærkt engagement i Grønland og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.
 • Kundeorienterede
  Vi skal yde en høj service såvel digitalt som fysisk kundebetjening. Vi skal være tilgængelige, når kunderne har brug for os, og vi leverer kundeorienterede løsninger. 
 • Ordentlige
  Vi er vores ansvar bevidst. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, er altid i ligeværdig dialog – det betyder et ordentligt og professionelt engagement.
 • Udviklingsorienterede
  Vi skal arbejde systematisk og innovativt med produktudvikling i samarbejde med kunder og andre interessenter. Vi vil fremstå som en innovativ og nytænkende virksomhed.   
70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;