Forstå investeringsomkostningerne

Alle vores kunder, som investerer i værdipapirer modtager i marts måned en oversigt over de årlige investeringsomkostninger. Oversigten indeholder et overblik over alle de omkostninger, der er betalt i løbet af året.

På denne side kan du læse mere om oversigten og de enkelte omkostningstyper, som indgår i bilaget, og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

• Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Mifid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

• Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

• Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se her på hjemmesiden.

Jeg forstår ikke omkostningsbilaget. Hvad gør jeg?

• Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, bedes du kontakte din rådgiver. Du kan også ringe til kundeservice på tlf 701234

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

• Vi bestræber os på at anbefale dig den investeringsløsning, der passer bedst til dig og dine præferencer. Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, bedes du kontakte din rådgiver.

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

• Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:

  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har være muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har banken ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt.

Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?

• Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hver enkelt depot.

Hvornår skal omkostningerne betales?

• Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af det foregående år, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

• Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigten er forskellige.

» Feltforklaring over værdiapirer

» Feltforklaring over derivater

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;