Samarbejdspartnere

GrønlandsBANKEN er det førende full-service pengeinstitut i Grønland og dækker herigennem kundernes behov for bankydelser og rådgivning.

Gennem samarbejdsaftaler med en række professionelle aktører tilbyder banken endvidere markedets bedste løsninger inden for homebanking, realkredit, forsikring, betalingsformidling og investering.

BEC

IT-systemer er vitale for moderne bankdrift. Banken har siden 1981 været medejer af BEC, Bankernes Edb Central i Roskilde. Al udvikling og drift af bankens IT-systemer sker i et tæt samarbejde med BEC.

Realkredit

Banken har gennem de senere år haft et tæt samarbejde med danske kreditforeninger, primært Nykredit* og DLR Kredit*, om lån til fortrinsvis boliger.

Forsikring

I 2001 etablerede banken et formaliseret samarbejde med Kalaallit Forsikring Agentur/IF* om formidling af skadesforsikring til privatkunder.
Med Letpension* er indgået aftale om formidling af forsikringer, der primært anvendes i forbindelse med låneengagementer.

Debet- / Kreditkort

Omkring debet- /kreditkort har banken indgået et samarbejde med MasterCard* og Visa*.

Betalingsformidling

Banken samarbejder med Nets*, der er bedst kendt for Betalingsservice og Dankortet. I Grønland omfatter samarbejdet endvidere betalinger med AKILIUT-kortet i Dankortterminaler.

Med Danske Bank er indgået aftale om brug af AKILIUT-kortet i deres godt 1000 pengeautomater i Danmark.

I henhold til servicekontrakt med Grønlands Selvstyre medvirker banken til at sikre, at det af Selvstyret ønskede serviceniveau for betalingsformidling er etableret de steder i Grønland, hvor der ikke er kommerciel baggrund for etablering af bankfilialer.

Investeringforeninger

Banken samarbejder med flere af de største investeringsforeninger, bl.a. BankInvest*, Nykredit Invest*, Sparinvest* og Carnegie Worldwide* om formidling af investeringsbeviser. Opsparing gennem investeringsbeviser er blevet meget udbredt blandt bankens kunder gennem de seneste år.  

Herudover samarbejder banken med følgende:

Nasdaq OMX Nordic 
Finansrådet
Finanssektorens uddannelsescenter
Lokale pengeinstitutter
Arbejdernes Landsbank
Danske Andelskassers Bank

GrønlandsBANKEN modtager provision fra de med * markerede selskaber:

 Samarbejdspartner 

Tegningsprovision (min.-max.) 

Løbende provision (min.-max.) 

BankInvest 0,00-1,25 % 0,30-1,35 %
Carnegie Worldwide 0,00-0,00 % 0,30-0,50 %
Nykredit Invest 0,00-1,25 % 0,20-0,75 %
Sparinvest 0,00-1,25 % 0,30-0,75 %

 

70 1234

Find os


Søg efter bynavn eller medarbejder.

Åbningstider

Mandag - torsdag
kl. 9.30 - 15.30
Fredag
kl. 9:30 - 15.00

;