Privatlivspolitik

GrønlandsBANKEN-imut sullitat pillugit paasissutissat illersornissaat pingaartuuvoq, aningaaseriviullu ulluinnarni sulinerani naliginnaasumik ilaaginnarpoq aningaaseriviup nipangiussisussaatitaanermik malinninnera. Aningaaserivik nioqqutissanik sullissinernillu ineriartortitsigaangami, inummut paasissutissat, pillutit aningaaseriviup pigisai aamma suliarisai illersorsinnaaniarlugit teknikkikkut, timitalimmik kiisalu aaqqissuussaanikkut nakkutiginninnernik aalajangersaasoqartarpoq.

Politikkimi matumani nassuiarneqarpoq, inummut paasissutissat suut GrønlandsBANKEN-ip suliarisarnerai, kiisalu sooq aningaaserivik taamaaliortarnersoq. Aammattaaq atuarsinnaavat, inummut paasissutissat ilinnut tunngasut aningaaseriviup qanoq aasarnerai, paasissutissatillu kikkunnut avitseqatigiissutigineqarsinnaanersut, qanorlu sivisutigisumik aningaaseriviup toqqortaatigisarnerai. Tamatuma saniatigut politikkimi nassuiarneqarpoq, pisuni suni aningaaseriviup profilering aamma (ilaannakortumik) automatiserikkamik aalajangiineq atortarnerai, qanorlu inummut paasissutissat ilinnut tunngasut takusinnaaneritit. Aamma paasissavat, GrønlandsBANKEN-ip inummut paasissutissanik suliaqarneranut atatillugu oqaaseqaatissaqaruit imaluunniit apeqqutissaqaruit aningaaserivik qanoq attavigisinnaanerit.

Inummut paasissutissat suut GrønlandsBANKEN-ip suliarisagai

GrønlandsBANKEN-imi illit pillutit inummut paasissutissat immikkoortunut assigiinngitsunut agguataarneqarput. Illit pillutit paasissutissat aningaaseriviup pigisai, immikkoortunut tulliuttunut agguarneqarput assersuutitaqarlutik (tamakkiisuunngitsumik):

 • Tunngaviusumik inummut paasissutissat (ass. sullissap normua, ateq, attavissatut paasissutissat, inuup normua)
 • Inuttut piumasat (ass. pilerisaarutinik toqqaannartumik tigusinissamut kissaateqarnersutit, oqaatsit suut atorlugit attaveqarusunnersutit, cookies akuerineritit)
 • Naliliinerit immikkoortunullu agguaanerit (ass. AML-, FATCA- imaluunniit MiFID-peqqussutit naapertorlugit)
 • Isumaqatigiissutit (isumaqatigiissutinut atatillugit paasissutissat tamaasa, ass. kontonormut, taarsigassarsinermut isumaqatigiissutit normui, kortit, pigisat nassuiaataat, piginnaatitsissutit)
 • Aningaasatigut ingerlatsinerit (ass. kontomi uninngasuutit aamma taarsigassarsinerit, taarsigassarsianik akiliinerit, kortimik akiliinerit aamma pappialanik nalilinnik niuernerit, sullissamut atassuteqarnermik siunertaq aamma annertussuseq siunertarineqartoq)
 • Attaveqatigiinneq (ass. e-mailikkut attaveqatigiinneq immaqalu oqarasuaatikkut oqaluunnernit immiussat)
 • Nakkutiginninneq (ass. IP- imaluunniit Mac-adresse, aningaaseriviup onlinekkut aaqqiissutaani qaqagukkut elektroniskimik imminut uppernarsartarninnut takussutissat)

Immikkoortoq ataaseq inummut paasissutissanik, immikkut isertuussassanik, soorlu paasissutissanik peqqissutsimut tunngasunik imaqarpoq. GrønlandsBANKEN-illi paasissutissat taama ittut taamaallaat suliarisarpai, nioqqutissamut aalajangersimasumut imaluunniit sullissinermut aalajangersimasumut, assersuutigalugu ilaatigut sillimmasiinermik nioqqutissanut attuumassuteqarpata.

Illit aningaaseriviullu sulisuisa timikkut isumannaatsuunissaasa qulakkeernissaanut ikiuutaasussamik kiisalu aningaaseriviup peqquserluttarnermik, pinerlunnikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaasarnermik allatulluunniit pissutsinik inatsisinik unioqqutitsisunik akiuiniarneranut atatillugu, aningaaserivik ilaatigut immikkoortortamini assiliissutinik nakkutilliissutinik atuivoq.

Naleqquttuuppat, aningaaseriviup inunnut ilinnut sinniisuussunut, assersuutigalugu oqartussaasuusunut, kuratorinut assigisaanulluunniit akuerisaasumik sinniisuusunut pillutit inummut paasissutissat suliarisarpai.

GrønlandsBANKEN-ip inummut paasissutissanik suliaqarnermi siunertaa

GrønlandsBANKEN inatsisilerinikkut pissutsit assigiinngitsut pillugit kiisalu siunertat assigiinngitsut ataani nassuiarneqartut pillugit inummut paasissutissanik suliaqartarpoq. Pissutsit assigiinngitsut tunngavigalugit inummut paasissutissanik ilinnut tunngasunik pisariaqartunik GrønlandsBANKEN-imut tunniusserusunngikkuit, imaluunniit paasissutissanik taama ittunik peerserusukkuit, tamanna aningaaseriviup sullissinernik nioqqutissanillu ilinnut neqeroorsinnaaneranut sunniuteqarsinnaavoq.

Isumaqatigiissummik eqquutsitsineq

GrønlandsBANKEN-ip paasissutissanik inummut tunngasunik aallertarneranut toqqorsisarneranullu pingaarnertut siunertaavoq aningaaseriviup nioqqutissai sullissinerilu ilusilersornissaat, neqeroorutiginissaat kiisalu allaffissornissaat digitaliusumik, immikkoortortani imaluunniit oqarasuaatikkut, isumaqatigiissut inatsisitigut tunngaviliullugu.

GrønlandsBANKEN-ittaaq aningaaserivimmut oqarasuaatikkut oqaluussinitit immiussinnaavai aamma/imaluunniit nakkutigisinnaavai. Tamanna pingaartumik atuuppoq oqarasuaatikkut GrønlandsBANKEN[1]imut pappialanik nalilinnik niueqateqarninni, aningaaseriviuttaarli illit aamma siunnersortivit kiisalu aningaaseriviup call centeriata akornanni oqarasuaatikkut oqaluunnerit immiuttarpai.

Inatsisitigut pisussaaffiit

GrønlandsBANKEN-ip inatsisitigut pisussaaffii eqquutsinniarlugit paasissutissanik inummut tunngasunik suliaqarnermini tulliuttut siunertarisarpai (allattukkat tamakkiisuunngillat):

 • Kinaassutsit misissorlugulu uppernarsarniarlugu
 • Kontotit kiisalu aningaaseriviup sullissineri allat qanoq atorneritit nakkutigalugit misissorlugillu, aningaaseriviup peqquserlunneq, aningaasanik pinerlunnikkut pissarsianik kiisalu assigisaannik inatsisinik unioqqutitsinerit aningaaseriviup pinaveersaartinniarlugit paasiniarlugillu
 • Paasissutissanik inummut tunngasunik kredit- aamma taarsigassarsisitsinermut kiisalu aningaasaqarnikkut atortunut aningaasaliinernut attuumassuteqartunik uppernarsaaneq toqqorsinerlu
 • Onlinekkut akiliinissamut kiisalu kontonut isersinnaanermut isumannaatsuunissamut piumasaqaatit aqussinnaanissai
 • Oqartussaasunut soorlu akileraartitsisartunut imaluunniit Finanstilsynet-imut nalunaarusiornissaq
 • Naatsorsuutinik allattuinermut, aarlerinaatinik aqutsinermut kiisalu kisitsisinik paasissutissanik suliaqarnermut atuuttunik malittarisassanik najoqqutassanillu malinninnissaq

Aningaaseriviup soqutigisaa

GrønlandsBANKEN aningaasersuinermik sullissinernik neqerooruteqarpoq, aningaaseriviup sullissaanut pitsaasumik sivisuumillu atassuteqarnermik pilersitsinissamik siunertaqarluni. Taamaattumik aningaaseriviup inummut paasissutissat ilinnut tunngasut tulliuttut siunertaralugit suliarisarpai (allattukkat tamakkiisuunngillat):

 • Aningaaseriviup nioqqutissaatai, sullissineri attaveqaataalu pitsanngorsarniarlugit niuernermi sullissallu pillugit misissuisarneq
 • Ilinnut soqutiginarsinnaasunik nioqqutissanik sullissinernillu nassaarnissamut siunnersuuteqarnissamullu, aningaaserivimmut ikiuutaasinnaasumik toqqaannartunik pilerisaarineq, tamanna taamaatissimanngikkukku
 • Sullissat pillugit misissuinerit
 • Assersuutigalugu aningaaseriviup akiitsornermut aarlerinaatinut ilusiliaanik pitsanngorsaanermut atugassanik aarlerinaatinik misissuinerit kiisalu kisitsisinik paasissutissanik aallernerit

Illit akuersissutit

Nioqqutissat sullissinerillu ilaannut, illit pillutit paasissutissat aningaaseriviup suliarisinnaaniarlugit akuersissuteqarnissat pisariaqartissinnaavaa. Taamaattoqassappat allakkamik nalunaajaammik saqqummiussiffigineqassaatit, aningaaseriviup nioqqutinut sullissinernullu isumaqatigiissutaanit imaluunniit sulianit allanit atassuteqanngitsumik. Aammattaaq akuersissuteqarnerit qanoq utertissinnaanerlugu, tamatumalu nioqqummut imaluunniit sullissinermut pineqartumut qanoq sunniuteqassanera pillugu nassuiaanneqassaatit.

Assersuutigalugu GrønlandsBANKEN-ip akuersissutit piumassavaa, aningaaseriviup nittartagaa atorukku, tassani aningaaserivik cookiemik webbrowserinnut ilanngussisarmat immikkut ittumik uppernarsaatitalimmik webikkut misissuinernut atorneqartussamik: Taamaasilluni aningaaseriviup nittartagaata qanoq atorneqarnera pillugu aningaaserivik ilisimasanik katersisinnaammat. Akuersissut tunniunneqartarpoq, webbrowser aalajangersimasoq aqqutigalugu aningaaseriviup nittartagaa siullermeerlutit iserfigalugu cookiesit akuersissutigigukkit. GrønlandsBANKEN-illi atuisut ataasiakkaat nittartakkamik atuinerat sumiissusersineq ajorpaat, taamaattumillu aningaaseriviup inummut paasissutissat soorlu ateq, IP-adresse imaluunniit e-mailadresset cookiesini atorneqartut katersorlugillu toqqorneq ajorpai. GrønlandsBANKEN-ip cookies qanoq atortarnerai pillugit uani paasisaqarnerugit.

Profilering aamma automatiserikkamik aalajangiineq

Pisut ilaanni GrønlandsBANKEN-ip profileringimik taaneqartartoq atortarpaa. Tamanna isumaqarpoq misissuinernik naammassinnissinnaanissaq pillugu inummut paasissutissanik automatiskiusumik suliarinninnermik, sullitap aningaasaqarnikkut inissisimaffianut, inuttut piumasaanut imaluunniit attaveqaatini assigiinngitsuni pissusilersorneranut tunngasuni. Profileringittaaq immikkoortut ilaannut automatiserikkamik aalajangiisarnermut atorneqartarpoq, assersuutigalugu internettikkut taarsigassarsinissamut qinnuteqaatinik ilaannakortumik automatiserikkamik akuersinermi imaluunniit itigartitsinermi.

GrønlandsBANKEN-ip inummut paasissutissatit qanoq aasarpai

GrønlandsBANKEN-ip paasissutissat toqqaannartumik ilinnit aasarpai, assersuutigalugu GrønlnandsBANKEN-imi kontomik ammaaguit, taarsigassarsinissamut qinnuteqaruit imaluunniit akiligassatit akilerukkit, kiisalu GrønlandsBANKEN-imi sammisannit. Tamatuma saniatigut aningaaserivik paasissutissat nalunaarsuivinnit namminersortunit kiisalu pisortanit, assersuutigalugu Det centrale Personregisterimit, akileraartarnermut oqartussaasunit imaluunniit akiitsorsimanermut paasissutissiisarfinnit aasarpai.

GrønlandsBANKEN-ip paasissutissatit kikkunnut avitseqatigiissutigisarpai

GrønlandsBANKEN inatsisitigut pisussaavoq illit pillutit paasissutissanik ingerlatitseqqiinnginnissamut, siunertat akuerisaasut pineqanngippata, matuma ataani ilinnut isumaqatigiissuteqarnermik eqquutsitsinermi, imaluunniit inatsisitigut piumasaqaataasunut allanut imaluunniit akuerisaasunut siunertanut atatillugu, soorlu oqartussaasunut nalunaaruteqarneq.

Aningaaseriviup nioqqutaanut aamma sullissinissamut ilinnut isumaqatigiissutaanut piumasaqaatit eqquutsinniarlugit, aningaaseriviup illit pillutit paasissutissanik suliffeqarfinnut allanut aningaaserivimmut imaluunniit ilinnut isumaqatigiissutitigut sullissinernik tunniussisussanut avitseqateqarnissamut pisariaqartitsisinnaavoq. Tamatumani pineqarsinnaapput aningaaseriviit, betalingsservicemik nioqquteqartut kiisalu aningaaserinermi attaveqartut, tuniniaasut, agentit kiisalu nioqqutissamik isumaqatigiissuteqarnermi attuumassuteqartut allat.

Pisunut aningaaseriviup inuttut paasissutissatit GrønlnandsBANKEN-ip avataanut ingerlatitseqqittarnerinut assersuutit (allattorsimaffik tamakkiisuunngilaq):

 • GrønlandsBANKEN-imu taarsigassarsiniarlutit qinnuteqaruit akiitsorsimanermut paasissutissiisarfinnit akuerisaasunit
 • Illuatungiusunut aningaaserivimmut imaluunniit ilinnut isumaqatigiissutitigut sullissinernik tunniussisunut, ass. betalingsservicemik sullissinermik nioqquteqartut, nioqqutissanik nioqquteqartoq akuerisaasoq imaluuninit illuatungerisat, aningaaseriviup suleqataatut saqqummertut.
 • Aningaaserivinnut imaluunniit akiliisitsisarfinnut Kalaallit Nunaanniittuni nunanilu allaniittuni aningaasanik nuussinermi imaluunniit aningaasanik qinnuteqarninni
 • Naalagaaffimmi oqartussaasunut, nakkutilliinermik oqartussaasunut kiisalu akileraartarnermut oqartussaasunut GrønlandsBANKEN-ip inatsisitigut nakkutilliinikkullu pisussaaffiinik isiginninnikkut, ass. akileraartarneq, aningaasanik pinerlunnikkut pissarsianik malunnarunnaarsaaneq, peqqarniisaarniarnermik akiuiniarneq aamma nunasisarneq pillugu inatsisinik
 • Peqquserlunnermik akiuiniartunut akuerisaasunut suliffeqarfinnilluunniit assigisaannik aningaasaqarnikkut pinerlunnermik akiuiniartunut ikiuutaasunut

Nunanut allanut nuussinerit

Pisut ilaanni aningaaseriviup inummut paasissutissat Kalaallit Nunaata avataani tigusisussanut nuussinnaasarpai. Tamanna pingaartumik pisarpoq, illit qinnuiginninnerit tunngavigalugu isumaqatigiissuteqarnikkut tigusisussamut nunamut allamiittumut aningaaserivik aningaasanik imaluunniit nalilinnik allanik nuussigaangat. Pisoq allaavoq, GrønlandsBANKEN inummut paasissutissat oqartussaasumut nunami allamiittumut ingerlateqqinnissaanut pisussaatitaappat.

GrønlandsBANKEN nunamut allamut nuussinissamut illit isumaqatigiissuteqarfiginngikkunitit, piumasaqaatit ataani allassimasut arlaat eqquutsinneqarsimasariaqarpoq, aningaaseriviup nuussineq naammassisinnaassappagu.

 • Oqartussaasut aalajangersimassagaat, nuna alla pineqartoq naammaginartumik illersuisuusoq
 • Isumannaallisaanerit allat soorlu nallinginnaasumik isumaqatigiissutini aalajangersakkanik imaluunniit suliffeqarfiup malittarisassaanik piututtuisunik peqartoq
 • Nakkutilliinermik oqartussaasumit akuersissumik peqartoq imaluunniit
 • Paasissutissat pillugit inatsit atuuttoq naapertorlugu akuerisaasoq

Qanoq sivisutigisumik GrønlandsBANKEN-ip inummut paasissutissatit toqqorsimasarpai

GrønlandsBANKEN-ip inummut paasissutissatit taamaallaat toqqorsimasarpai, nioqqutissanik sullissinernillu GrønlandsBANKEN-imut isumaqatigiissutigisimasatit eqquutsinniarlugit piffissami pisariaqartumi. GrønlandsBANKEN-ittaaq inummut paasissutissat toqqorsimasarpai inatsisitigut piumasaqaatit kiisalu suliffeqarfimmi paasissutissanik toqqoqqasaqarnissamut piumasaqaatit eqquutsinniarlugit.

GrønlandsBANKEN-imi kontot matutikkaluarukku imaluunniit sullissinernik taamaatitsigaluaruit, aningaaseriviup inummut paasissutissavit ilaat kontomut imaluunniit sullissinermut atatillugu piffissami aalajangersimasumi toqqoqqasariaqarpai. GrønlandsBANKEN assersuutigalugu akileraartarnermut oqartussaasunut nalunaaruteqartartussaassaaq, kiisalu aningaasanik pinerlunnikkut pissarsianik malunnarunnaarsaasarneq akiorniarlugu kiisalu naatsorsuusiornermut inatsisini piumasaqaatinik naammassinnissalluni. Aningaasanik pinerlunnikkut pissarsianik malunnarunnaarsaasarneq pillugu inatsit naapertorlugu paasissutissat, allakkat, nuussinerit nalunaarsuutillu sullitap sullikkunnaarnerata imaluunniit nuussinerup naammassineqarnerata, nuussineq ataasiinnaq pineqarpat minnerpaamik ukiuni 5-ini toqqorneqassapput.

Nioqqutissamik imaluunniit sullissinermik qinnuteqaruit, kingornali GrønlandsBANKEN-imut isumaqatigiissuteqarnak, inuttut paaissutissatit piffissami sivikinnerusumi toqqorneqassapput, aningaaserivimmik oqaloqateqarnerit uppernarsarsinnaaniarlugu.

Qanoq ilillutit inummut paasissutissatut aqussinnaavigit pissarsiarisinnaallugillu

Inummut paasissutissat GrønlandsBANKEN-ip suliarisai pillugit arlalinnik pisinnaatitaaffeqarputit.

 • Qaqagukkulluunniit inummut paasissutissat, aningaaseriviup illit pillutit pigisai pillugit assimik piumasinnaavutit. Tamanna nalinginnaasumik akiliisitsissutaaneq ajorpoq
 • Toqqaannartumik neqeroorutinik pisarusunngikkuit, qaqagukkulluunniit aningaaserivimmut nalunaarutigisinnaavat, GrønlandsBANKEN-ip illit najukkanni immikkoortortaqarfianut saaffiginninnikkut
 • Paasissutissat ilinnut tunngasut, GrønlandsBANKEN-ip pigisai eqqortuunngitsut paasigukkit, aningaaseriviup erngertumik iluarsissavai tamanna nalunaarutigigukku
 • Piumasaqaatit aalajangersimasut naapertorlugit inummut paasissutissatit peerneqarnissaannut imaluunniit killilimmik suliarineqarnissaannut qinnuteqarsinnaavutit
 • Illit pillutit paasissutissanik aningaaseriviup suliaqarneranut naammagittaalliuteqarsinnaavutit, aningaaseriviup GrønlandsBANKEN-ip qulaani nassuiarneqartut naapertorlugit inatsisitigut soqutigisai tunngavigalugit suliarisaanut
 • Inummut paasissutissat GrønlandsBANKEN-imut tunniunnikuusavit, aningaaseriviullu aaqqissuussinerni suliarisai amerlanerpaartai pillugit digitalikkut kopiimik aallersinnaavutit. GrønlandsBANKEN-ittaaq illit qinnuiginnikkuit, teknikkikkullu periarfissaappat, inummut paasissutissat taakku suliffeqarfinnut allanut imaluunniit oqartussaasunut, inummut paasissutissannik suliaqartunut toqqaannartumik nuussinnaavai.

Pisinnaatitaaffivit atornissaat kissaatigigukku, najukkanni immikkoortortamut imaluunniit GrønlandsBANKEN-imi paasissutissanik illersuinermut siunnersortimut attaveqarsinnaavutit.

Paasissutissat allat

Aningaaseriviup inummut paasissutissatit pillugit suliaqarneranut apeqqutissaqaruit imaluunniit naammagittaalliorusukkuit, immikkoortortat attavigissagit imaluunniit GrønlandsBANKEN-imut allassasutit qinnuigaatsigit.

Najukkanni immikkoortortavit attaviginissaanut paasissutissat kiisalu attavissat allat uani takusinnaavatit.

GrønlandsBANKEN paasissutissanik illersuinermut siunnersorteqarpoq dpo@banken.gl

Aammattaaq pisinnaatitaaffigivat GrønlandsBANKEN-ip naammagittaalliuutinik akisussaasuinut naammagittaalliuummik nassiussisinnaaneq. Naammagittaalliornissamut ilitsersuut uani takuuk.

Inummut paasissutissanik suliaqartarnermut nakkutilliinermik oqartussaasuuvoq, Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

70 1234

Nassaarisigut


Illoqarfiup sulisulluunniit aqqanik ujaasigit.

Ammasarfiit

Ataas. - Sis.
kl. 9.30 - 15.30
Tallimanngorneq
kl. 9:30 - 15.00

;